Number of the records: 1  

Vlnová dynamika elektronů a fotonů v jednotném rámci jednočásticové nerelativistické Schrödingerovy rovnice

  1. 1. Pospíšil, Jaroslav - Šafářová, K.
    Vlnová dynamika elektronů a fotonů v jednotném rámci jednočásticové nerelativistické Schrödingerovy rovnice.
    [Wave dynamics of electrons and photons under unified frameworkof the one-particle nonrelativistic Schrödinger equation.]
    Jemná mechanika a optika. Roč. 54, 11-12 (2009), 304-307. ISSN 0447-6441
    http://hdl.handle.net/11104/0181337