Number of the records: 1  

Žena a potrat. K otázce přejímání římsko-byzantského práva a řecké terminologie ve slovanském prostředí

  1. 1. Havlíková, Lubomíra
    Žena a potrat. K otázce přejímání římsko-byzantského práva a řecké terminologie ve slovanském prostředí.
    [Woman and abortion. To the question of receipt of the Roman-Byzantine law and the Greek terminology in the Slavonic milieu.]
    Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám. Brno: Host - vydavatelství, 2009 - (Kulhánková, M.; Loudová, K.), s. 97-106. ISBN 978-80-7294-320-3
    http://hdl.handle.net/11104/0172931