Number of the records: 1  

Způsob prekoncentrace bizmutu pro jeho stanovení metodou atomové absorpční spektrometrie a atomizátor pro prekoncentraci bizmutu

 1. 1. Dědina, Jiří - Kratzer, Jan
  Způsob prekoncentrace bizmutu pro jeho stanovení metodou atomové absorpční spektrometrie a atomizátor pro prekoncentraci bizmutu.
  [Method for bismuth preconcentration for its determination by atomic absorption spectrometry.]
  2011. Owner: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 7.9.2011. Patent Number: 302757
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=958174&lan=cs
  http://hdl.handle.net/11104/0119497