Number of the records: 1  

Saurav, Kumar

 1. 1.
  Name and Surname Saurav Kumar
  WorkplaceMBU-M
  Unit132 - Laboratoř Řasových biotechnologií
  ID 0000-0002-7084-4204 (ORCID)
  CountryIN - India
  Catal.org.CAV
  References (2) - Autorita projektu - domácí
  (2) - Autorita projektu - zahraniční
  (16) - Článek v odborném časopise
  FileOsobní jména
Number of the records: 1