Number of the records: 1  

Čada, Martin

 1. 1.
  Name and Surname Čada Martin
  WorkplaceFZU-D
  UnitNízkoteplotní plazma
  ID 0000-0001-6826-983X (ORCID)
  C-9453-2009 (WOS)
  7006367250 (SCOPUS)
  9254927 (RIVID)
  References (2) - Autorita projektu - domácí
  (9) - Autorita projektu - zahraniční
  (7) - Abstrakt
  (12) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (102) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (21) - Prototyp, funkční vzorek
  (2) - Software
  (8) - Patentový dokument
  (14) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (2) - Výzkumná zpráva
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména
Number of the records: 1