Number of the records: 1  

Straka, Pavel

 1. 1.
  Name and SurnameStraka Pavel
  WorkplaceUSMH-B
  References (5) - Autorita projektu - zahraniční
  (11) - Abstrakt
  (4) - Monografie kniha jako celek
  (32) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (6) - Elektronický dokument
  (96) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (7) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Specializované mapy
  (1) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (3) - Část monografie
  (3) - Článek v novinách
  (7) - Patentový dokument
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (1) - Uspořádání konfrence
  (8) - Výzkumná zpráva
  (1) - Jiný způsob zveřejnění
  FileOsobní jména
Number of the records: 1