Number of the records: 1  

Zařízení pro testování vlivu provozních podmínek na odstraňování polutantů ze spalin.

 1. 1.
  0474243 - ÚCHP 2018 RIV cze P1 - User Module
  Zach, Boleslav - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Ondráček, Jakub - Punčochář, Miroslav
  Zařízení pro testování vlivu provozních podmínek na odstraňování polutantů ze spalin.
  [A Device for Testing the Effect of Operating Conditions on the Removal of Pollutants from Combustion Products.]
  2017. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 11.04.2017. Utility model number: 30584
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : dry flue gas treatment * apparatus for the testing * pollutants
  OECD category: Energy and fuels
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030584.pdf

  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0271411
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv030584.pdf2440.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1