Number of the records: 1  

Prostředek pro uchování lidských nebo zvířecích buněk při velmi nízkých teplotách

 1. 1.
  0488815 - ÚEM 2018 RIV cze P1 - User Module
  Groh, Tomáš - Petrenko, Yuriy - Kosnarová, E. - Bauer, P.
  Prostředek pro uchování lidských nebo zvířecích buněk při velmi nízkých teplotách.
  [A preparation for preserving human or animal cells at very low temperatures.]
  2017. Owner: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 21.11.2017. Utility model number: 31206
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LM2015064
  Institutional support: RVO:68378041
  Keywords : freezing * low temperature storage * trehalose * mesenchymal stem cells * cryopreservation
  OECD category: Ophthalmology
  http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031206.pdf

  Roztok obsahuje jako hlavní složku vodný roztok trehalózy v množství 300 až 900 mmol / l a další ionty, jako K +, Na +, Cl-, PO43- a / nebo HPO42- a / nebo H2PO4-. Zařízení je většinou určeno pro skladování mezenchymálních kmenových buněk při nízkých teplotách při teplotě -5 ° C až -273 ° C, s výhodou -18 ° C až -196 ° C, nejvýhodněji -80 ° C až -196 ° C. Po skladování při nízké teplotě byla dosažena dostatečná životaschopnost mezenchymálních kmenových buněk. Buňky byly schopny adherovat a zachovaly si své morfologické vlastnosti. Zařízení je složeno z farmaceuticky schválených sloučenin a může být použito přímo pro aplikaci kmenových buněk v něm obsažených.

  The solution contains, as essential component aqueous solution of trehalose in amount 300 – 900 mmol/l and other ions, such as K+, Na+, Cl- , PO43- and/or HPO42- and/or H2PO4- . The device is mostly intended for low temperature storage of mesenchymal stem cells at a temperature from -5°C to -273°C, preferably -18°C to -196°C, most preferably -80°C to -196°C. After low temperature storage, sufficient viability of mesenchymal stem cells was achieved. Cells were able to adhere and preserved their morphological properties. The device consists of pharmaceutically acceptable compounds and may be used directly for application of the stem cells contained therein.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283350

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.