Number of the records: 1  

Odpoveď Borisovi Cvekovi

 1. 1.
  0459362 - FLÚ 2017 CZ slo J - Journal Article
  Kvasz, Ladislav
  Odpoveď Borisovi Cvekovi.
  [Reply to Boris Cvek.]
  Filosofický časopis. Roč. 64, č. 2 (2016), s. 304-308. ISSN 0015-1831
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : instrumental realism * philosophy of mathematics * realism in mathematics
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Článok je odpoveďou na recenziu Borisa Cvek. V knihe Inštrumentálny realizmus som sa pokúsil rozpracovať realistický výklad matematiky. Cvek vo svojej recenzii knihu ostro napadol a vytkol jej zmätočnosť, bez toho, aby svoje výhrady zdôvodnil. V odpovedi sa snažím svoju pozíciu zrozumiteľne a stručne znova vysvetliť.

  The article is a response to a review by Boris Cvek. In the book Instrumental realism, I tried to develop a realistic interpretation of mathematics. Cvek in his review sharply attacked the book and criticized it as confused, but without any substantiation of his criticism. In my response, I try to clearly and concisely explain my position.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0259578
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  2016_J_0459362.pdf1562.5 KBPublisher’s postprintopen-access