Number of the records: 1  

Ion-specific interactions between halides and basic amino acids in water

 1. 1.
  0322912 - ÚOCHB 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Heyda, Jan - Hrobárik, Tomáš - Jungwirth, Pavel
  Ion-specific interactions between halides and basic amino acids in water.
  [Iontově specifické interakce mezi halidy a bazickými aminokyselinami ve vodě.]
  Journal of Physical Chemistry A. Roč. 113, č. 10 (2009), s. 1969-1975. ISSN 1089-5639
  R&D Projects: GA MŠk LC512; GA ČR GA203/08/0114; GA ČR(CZ) GD203/05/H001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506
  Keywords : amino acids * halide ions * molecular dynamics
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 2.899, year: 2009

  Ion specific behavior of halides at surfaces of aqueous basic amino acids is unraveled by means of molecular dynamics simulations.

  Iontově specifické chování halidů na površích bazických aminokyselin je popsáno pomocí simulací molekulové dynamiky.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0005147