Number of the records: 1  

Organovermiculite nanofillers in polypropylene

 1. 1.
  0318783 - ÚGN 2009 RIV NL eng J - Journal Article
  Valášková, M. - Simha Martynková, G. - Matějka, V. - Barabaszová, K. - Plevová, Eva - Měřínská, D.
  Organovermiculite nanofillers in polypropylene.
  [Organovermikulitové nanofillery v polypropylenu.]
  Applied Clay Science. Roč. 43, č. 1 (2009), s. 108-112. ISSN 0169-1317
  Grant - others:GA ČR(CZ) GA205/05/2548; GA ČR(CZ) GA205/08/0869
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : organocermiculite * nanofiller * thermal stability
  Subject RIV: JJ - Other Materials
  Impact factor: 2.784, year: 2009
  www.elsevier.com/locate/clay

  Vermiculite was exfoliated to be used as organovermiculite nanofiller (ODA/VER) for polypropylene (PP)/VER nanocomposites. Three different procedures were used. Thermal stability of PP and PP/VER nanocomposites with differently exfoliated ODA/VER nanofillers was evaluated by thermogravimetric analysis.

  Předkládaná práce je zaměřena na přípravu nanofillerů na bázi organovermikulitu (ODA/VER) pro polypropylenové (PP)/VER nanokompozity. Bylo použito tří různých způsobů přípravy. Termická stabilita připravených ODA/VER nanofillerů byla poté mimo jiné sledována metodou termogravimetrické analýzy.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0168100