Number of the records: 1  

Nowcasting of 1-h precipitation using radar and NWP data

 1. 1.
  0042649 - ÚFA 2007 RIV NL eng J - Journal Article
  Sokol, Zbyněk
  Nowcasting of 1-h precipitation using radar and NWP data.
  [Předpověď hodinových srážek s použitím radarových dat a předpovědí NWP modelu.]
  Journal of Hydrology. Roč. 328, 1-2 (2006), s. 200-211. ISSN 0022-1694
  R&D Projects: GA ČR GA205/04/0114; GA AV ČR IBS3042101
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30420517
  Keywords : Precipitation forecast * Regression models * Nowcasting * Radar
  Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology
  Impact factor: 2.117, year: 2006

  A multiple linear regression model complemented by a correction procedure (REG) is applied to nowcasting of 1-h precipitation for warm seasons. The model predictors are obtained from: (i) radar-derived precipitation in the squares; (ii) radar-derived precipitation advected by wind fields at the 700 hPa level produced by ALADIN/LACE NWP model forecast; (iii) variables derived from forecasts of the ALADIN/LACE NWP model. Results show that REG yields apparently better forecasts than simple advection ADV in terms of RMSE, correlation coefficients and categorical measures. Also local precipitation maxima have better positions with respect to the real ones.

  Vícerozměrný regresní model doplněný korekční procedurou (REG) je aplikován na předpověď 1hodinových srážek pro teplou polovinu roku. Modelové prediktory jsou odvozeny z: (i) radarových dat transformovaných na srážky; (ii) radarových dat transformovaných na srážky a advehovaných polem větru na hladině 700 hPa předpověděným NWP modelem ALADIN/LACE; (iii) prognostických výstupů NWP modelu. Výsledky prokazují, že model REG je při porovnání přesnosti předpovědi pomocí RMSE, korelačního koeficientu a kategorických skórů výrazně přesnější než jednoduchá advekce. REG také přesněji určuje pozice lokálních srážkových extrémů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0135833
   
Number of the records: 1