Number of the records: 1  

Effect of forest clearing on the abundance of Ixodes ricinus ticks and the prevalence of Borrelia burgdorferi s.l

 1. 1.
  0040718 - ÚBO 2007 RIV GB eng J - Journal Article
  Hubálek, Zdeněk - Halouzka, Jiří - Juřicová, Zina - Šikutová, Silvie - Rudolf, Ivo
  Effect of forest clearing on the abundance of Ixodes ricinus ticks and the prevalence of Borrelia burgdorferi s.l.
  [Vliv proklestění lesa na abundanci klíštěte obecného Ixodes ricinus a na prevalenci spirochét Borrelia burgdorferi s.l. v klíšťatech.]
  Medical and Veterinary Entomology. Roč. 20, č. 2 (2006), s. 166-172. ISSN 0269-283X
  R&D Projects: GA ČR GA206/03/0726
  EU Projects: European Commission(XE) 10284 - EDEN
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519
  Keywords : Ixodes ricinus * Borrelia burgdorferi sensu lato * Lyme borreliosis risk
  Subject RIV: FN - Epidemiology, Contagious Diseases ; Clinical Immunology
  Impact factor: 2.033, year: 2006

  Host-seeking Ixodes ricinus were collected on a forest trail completely cleared in winter 2002/03 from shrub and ground vegetation (treated forest, TF), and on a nearby control uncleared forest transect (untreated forest, UF) in South Moravia (Czech Republic) each May in 2003, 2004 and 2005. Nymphal ticks were 3.4 times, 1.9 times and 1.2 times less frequent on TF than on UF in the three respective years, while abundance of adult ticks decreased much more profoundly, 27.2 times, 4.0 times and 2.2 times, respectively. Prevalence of nymphal ticks infected with Borrelia burgdorferi s.l. (12.6% to 20.0%) did not differ significantly between TF and UF during the 3 years. The habitat modification therefore caused a decreased abundance of I. ricinus as well as a declined frequency of infected ticks (and thus indirectly a lower potential risk of human Lyme borreliosis) which lasted, however, only for 2 years.

  Klíšťata Ixodes ricinus byla vlajkována na lesní linii v zimě 2002/03 zcela zbavené křovin a nízké vegetace (ošetřená plocha, TF), a na nedaleké kontrolní lesní linii (UF) na jižníMoravě (Česká republika) v květnu 2003, 2004 a 2005. Nymfy klíšťat byly v těchto 3 následujících letech 3,4x, 1,9x a 1,2x méně četné na TF než na UF, zatímco abundance dospělých klíšťat poklesla mnohem výrazněji: 27,2x, 4,0x a 2,2x. Prevalence nymf, infikovaných Borrelia burgdorferi s.l. činila 12,6% až 20,0%, a nelišila se průkazně mezi TF a UF během 3 let. Uvedená změna biotopu tudíž způsobila snížení abundance I. ricinus, pokles frekvence infikovaných klíšťat, a nepřímo také snížení rizika nákazy člověka lymskou borreliózou pouze po dobu 2 let.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0134378
   
Number of the records: 1