Number of the records: 1  

Catalytic Decomposition of Nitrous Oxide over Catalysts Prepared from Co/Mg-Mn/Al Hydrotalcite-like Compounds

 1. 1.
  0028787 - UCHP-M 20050241 RIV NL eng J - Journal Article
  Obalová, L. - Jirátová, Květa - Kovanda, F. - Pacultová, K. - Lacný, Z. - Mikulová, Zuzana
  Catalytic Decomposition of Nitrous Oxide over Catalysts Prepared from Co/Mg-Mn/Al Hydrotalcite-like Compounds.
  [Katalytický rozklad N2O na katalyzátorech připravených z Co/Mg-Mn/Al Hydrotalcitů.]
  Applied Catalysis B - Environmental. Roč. 60, 3-4 (2005), s. 289-297. ISSN 0926-3373. E-ISSN 1873-3883
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/05/0366; GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GA106/02/0523
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : decomposition of nitrous oxide * hydrotalcite-like compounds
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Impact factor: 3.809, year: 2005

  Co/Mg-Mn/Al hydrotalcite-like compounds with Co:Mg:Mn:Al molar ratios of 4:0:2:0, 2:2:2:0, 2:2:1:1, 4:0:1:1, 4:0:0:2 and 2:2:0:2 were tested for N2O decomposition. The catalyst prepared from Co hydrotalcites containing both Al and Mn as the trivalent cation showed the highest activity, which was retained in the presence of oxygen but inhibition by water vapor was observed. Temperature programmed reduction showed that redox properties of the catalysts play important role in the reaction. An optimum extent of reduction led to a high catalytic activity.

  Co/Mg-Mn/Al hydrotalcity s molárním poměrem Co:Mg:Mn:Al= 4:0:2:0, 2:2:2:0, 2:2:1:1, 4:0:1:1, 4:0:0:2 a 2:2:0:2 byly testovány při rozkladu N2O. Katalyzátory připravené z Co hydrotalcitů obsahující Al a Mn jako trivalent kationy vykázaly nejvyšší aktivitu, která zůstala zachována i v přítomnosti kyslíku. Byla však pozorována inhibice vodní parou. Teplotně programovaná redukce ukázala, že redox vlastnosti katalyzátorů hrají důležitou roli při reakci. Optimální stupeň redukce vede k vysoké katalytické aktivitě.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0118697

   
   
Number of the records: 1