Number of the records: 1  

Způsob synchronizace měření pro sondovou diagnostiku plazmatu a měřicí systém k provádění tohoto způsobu

 1. 1.
  0429384 - FZÚ 2015 RIV cze P - Patent Document
  Adámek, Petr - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Jastrabík, Lubomír - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří
  Způsob synchronizace měření pro sondovou diagnostiku plazmatu a měřicí systém k provádění tohoto způsobu.
  [A method of measurement synchronisation for plasma probe diagnostics and measuring system for conducting this method.]
  2013. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 18.12.2013. Patent Number: 304249
  R&D Projects: GA AV ČR KAN301370701; GA ČR GP202/09/P159; GA MŠk(CZ) 1M06002; GA ČR GA202/09/0800
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : Langmuir probe * plasma diagnostics * time resolved
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1464138&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0234512
   
Number of the records: 1