Number of the records: 1  

Singulární rozklad wavelet paketů seizmických signálů

 1. 1.
  0048007 - ÚGN 2007 RIV SIGLE CZ cze J - Journal Article
  Častová, N. - Kaláb, Zdeněk - Horák, D.
  Singulární rozklad wavelet paketů seizmických signálů.
  [Singular decomposition of wavelet packets of seismic signals.]
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Roč. 6, č. 2 (2006), s. 33-44. ISSN 1213-1962.
  [Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/15./. Ostrava, 11.04.2006-13.04.2006]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : Wavelet packets * seismic signals
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0138754
   
   
Number of the records: 1