Number of the records: 1  

Hranice jako sociální instituce a geografická kategorie v raně novověké imaginaci prostoru: k současnému výzkumu hranic v raném novověku

 1. SYS0489377
  LBL
   
  01000a^^22220027750^450
  005
   
  20200514220441.6
  017
   
  $2 DOI
  100
   
  $a 20180509d m y slo 03 ba
  101
   
  $a cze $d eng
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Hranice jako sociální instituce a geografická kategorie v raně novověké imaginaci prostoru: k současnému výzkumu hranic v raném novověku
  215
   
  $a 17 s. $c P
  463
  -1
  $1 001 cav_un_epca*0290689 $1 011 $a 0323-2220 $1 200 1 $a Studia Comeniana et historica $v Roč. 47, 97/98 (2017), s. 115-131
  541
   
  $a Borders as a Social Institution and Cartographic Category in the Early Modern Conception of Space: On the Contemporary Research of the Space and Border in the Early Modern Ages $z eng
  610
   
  $a Borders
  610
   
  $a Cartography
  610
   
  $a Forensic Cartography
  610
   
  $a Early Modern Period
  700
  -1
  $3 cav_un_auth*0014339 $i Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku $j Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History $w Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History $4 070 $a Řezníková $b Lenka $p FLU-F $o Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku $T Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Number of the records: 1