Number of the records: 1  

Figurace paměti. J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století

 1. SYS0443762
  LBL
   
  03440^^^^^2200349^^^450
  005
   
  20200403140332.8
  100
   
  $a 20150505d m y slo 03 ba
  101
  0-
  $a cze
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Paměť a text. Literární reprezentce Komenského a jejich mnemonické aspekty
  215
   
  $8 400 $9 504 $a 35 s. $c P
  463
  -1
  $1 001 cav_un_epca*0443761 $1 010 $a 978-80-88013-08-2 $1 200 1 $a Figurace paměti. J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století $v S. 253-287 $1 210 $a Praha $c Scriptorium $d 2014 $1 541 1 $a Figurations of memory. Jan Amos Comenius and cultures of rememberance in the nineteenth and twentiet centuries $z eng
  541
  1-
  $a Memory and text. Literaty representations of Comenius and their mnemonic aspects $z eng
  610
  0-
  $a cultural memory
  610
  0-
  $a literature
  610
  0-
  $a Bohemian Lands
  610
  0-
  $a nationalism
  610
  0-
  $a intertextuality
  610
  0-
  $a biography
  610
  0-
  $a censorship
  610
  0-
  $a literary canon
  610
  0-
  $a Jan Amos Comenius
  700
  -1
  $3 cav_un_auth*0014339 $i Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku $j Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History $w Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History $4 070 $a Řezníková $b Lenka $p FLU-F $o Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku $T Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Number of the records: 1