Number of the records: 1  

Selective inhibition of cyclooxygenase-2 and activation of adenosine membrane receptors - two new promising approaches for treatment of radiation-induced myelosuppression

 1. SYS0086704
  LBL
   
  02124^^^^^2200361^^^450
  005
   
  20200403124211.0
  100
   
  $a 20080110d m y slo 03 ba
  101
  0-
  $a eng
  102
   
  $a US
  200
  1-
  $a Selective inhibition of cyclooxygenase-2 and activation of adenosine membrane receptors - two new promising approaches for treatment of radiation-induced myelosuppression
  215
   
  $a 1 s.
  463
  -1
  $1 200 1 $a Abstract Book $v S. 123 $1 210 $a San Francisco $d 2007
  541
  1-
  $a Selektivní inhibice cyklooxygenázy-2 a aktivace adenosinových receptorů - dva nové slibné přístupy k léčení zářením indukovaného poškození kostní dřeně $z cze
  610
  0-
  $a radiation-induced myelosuppression
  610
  0-
  $a cyclooxygenase-2 inhibition
  610
  0-
  $a adenosine receptor activation
  700
  -1
  $3 cav_un_auth*0103822 $a Hofer $b Michal $p BFU-R $w Department of Cell Biology and Radiobiology $4 070 $o Oddělení radiobiologie a buněčná biologie $T Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103918 $a Pospíšil $b Milan $p BFU-R $4 070 $o Oddělení radiobiologie a buněčná biologie $T Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0262525 $a Vacek $b Antonín $p BFU-R $4 070 $o Oddělení radiobiologie a buněčná biologie $T Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103826 $a Holá $b Jiřina $p BFU-R $4 070 $o Oddělení radiobiologie a buněčná biologie $T Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0215103 $a Štreitová $b Denisa $p BFU-R $4 070 $o Oddělení molekulární cytologie a cytometrie $T Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0019947 $a Znojil $b V. $y CZ $4 070
Number of the records: 1