Number of the records: 1  

New Green Animal Waste Hydrolysis Initiated by Malic Acid.

 1. SYS0543648
  LBL
   
  01000a^^22220027750^450
  005
   
  20230418204119.3
  017
   
  $a 10.2174/2212711907666210419105708 $2 DOI
  100
   
  $a 20210707d m y slo 03 ba
  101
   
  $a eng $d eng
  102
   
  $a AE
  200
  1-
  $a New Green Animal Waste Hydrolysis Initiated by Malic Acid.
  215
   
  $a 9 s.
  300
   
  $a časopis není dohledatelný ve WOS ani ve SCOPUS
  463
  -1
  $1 001 cav_un_epca*0442199 $1 011 $a 2212-7119 $1 200 1 $a Current Biochemical Engineering $v Roč. 7, č. 3 (2021), s. 63-71 $1 210 $c Bentham Science Publishers
  610
   
  $a animal waste
  610
   
  $a acidic hydrolysis
  610
   
  $a malic acid
  700
  -1
  $3 cav_un_auth*0103420 $a Hanika $b Jiří $p UCHP-M $o Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství $i Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství $j Department of Catalysis and Reaction Engineering $w Department of Catalysis and Reaction Engineering $4 070 $z K $T Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0204685 $a Rousková $b Milena $p UCHP-M $o Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství $i Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství $j Department of Catalysis and Reaction Engineering $w Department of Catalysis and Reaction Engineering $4 070 $T Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103373 $a Šabata $b Stanislav $p UCHP-M $o Oddělení bioorganických látek a nanokompozitů $i Oddělení bioorganických látek a nanokompozitů $j Department of Bioorganic Compounds and Nanocomposites $w Department of Bioorganic Compounds and Nanocomposites $4 070 $T Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103287 $a Kaštánek $b František $p UCHP-M $o Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství $i Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství $j Department of Catalysis and Reaction Engineering $w Department of Catalysis and Reaction Engineering $4 070 $T Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103378 $a Šolcová $b Olga $p UCHP-M $o Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství $i Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství $j Department of Catalysis and Reaction Engineering $w Department of Catalysis and Reaction Engineering $4 070 $T Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  856
   
  $u https://www.eurekaselect.com/article/115372 $9 RIV
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.