Number of the records: 1  

Editorial

 1. SYS0531051
  LBL
   
  01000a^^22220027750^450
  005
   
  20210803172156.3
  014
   
  $a 85073000805 $2 SCOPUS
  014
   
  $a 31585149 $2 PUBMED
  014
   
  $a 000508746500008 $2 WOS
  017
   
  $a 10.1016/j.biosystems.2019.104049 $2 DOI
  100
   
  $a 20200720d m y slo 03 ba
  101
   
  $a eng
  102
   
  $a IE
  200
  1-
  $a Editorial
  215
   
  $a 2 s.
  463
  -1
  $1 001 cav_un_epca*0256281 $1 011 $a 0303-2647 $e 1872-8324 $1 200 1 $a Biosystems $v Roč. 187, Jan (2020) $1 210 $c Elsevier
  610
   
  $a neural coding
  610
   
  $a proceedings
  610
   
  $a editorial
  700
  -1
  $3 cav_un_auth*0393909 $a Christodoulou $b Ch. $y CY
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0052342 $a Košťál $b Lubomír $p FGU-C $o Početní neurovědy $i Početní neurovědy $j Laboratory of Computational Neuroscience $w Laboratory of Computational Neuroscience $T Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0018364 $a Sacerdote $b L. $y IT
Number of the records: 1