Number of the records: 1  

Sostav dlya stabilizatsii polietilena, polietilen, sposob yego prigotovleniya, polietilenovyye implantaty

 1. SYS0522542
  LBL
   
  01000a^^22220027750^450
  005
   
  20200514223110.8
  100
   
  $a 20200226d m y slo 03 ba
  101
   
  $a rus
  200
  1-
  $a Sostav dlya stabilizatsii polietilena, polietilen, sposob yego prigotovleniya, polietilenovyye implantaty
  210
   
  $d 2019
  215
   
  $c P
  541
   
  $a Composition for stabilization of polyethylene, polyethylene, method of preparation thereof, polyethylene implants $z eng
  610
   
  $a polyethylene
  610
   
  $a implants
  610
   
  $a joint replacements
  700
  -1
  $3 cav_un_auth*0103080 $4 070 $a Kruliš $b Zdeněk $p UMCH-V $o 3 MATER $i Polymerní materiály a technologie $j Polymer Materials and Technologies $k MATER $l MATER $w Polymer materials $T Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103186 $4 070 $a Šlouf $b Miroslav $p UMCH-V $o 3 MATER $i Polymerní materiály a technologie $j Polymer Materials and Technologies $k MATER $l MATER $w Polymer materials $T Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0108142 $4 070 $a Beneš $b Hynek $p UMCH-V $o 3 MATER $i Polymerní materiály a technologie $j Polymer Materials and Technologies $k MATER $l MATER $w Polymer materials $T Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103073 $4 070 $a Kovářová $b Jana $p UMCH-V $o 3 MATER $i Polymerní materiály a technologie $j Polymer Materials and Technologies $k MATER $l MATER $w Polymer materials $T Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103112 $4 070 $a Michálková $b Danuše $p UMCH-V $o 3 MATER $i Polymerní materiály a technologie $j Polymer Materials and Technologies $k MATER $l MATER $w Polymer materials $T Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103122 $4 070 $a Nevoralová $b Martina $p UMCH-V $o 3 MATER $i Polymerní materiály a technologie $j Polymer Materials and Technologies $k MATER $l MATER $w Polymer materials $T Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  856
   
  $9 RIV $u http://www.eapatis.com/Data/EATXT/eapo2019/PDF/032935.pdf
Number of the records: 1