Number of the records: 1  

Ascorbigen A—NMR identification

 1. SYS0507455
  LBL
   
  01000a^^22220027750^450
  005
   
  20210803171606.5
  014
   
  $a 85068378971 $2 SCOPUS
  014
   
  $a 31257662 $2 PUBMED
  014
   
  $a 000473987100001 $2 WOS
  017
   
  $a 10.1002/mrc.4890 $2 DOI
  100
   
  $a 20190808d m y slo 03 ba
  101
   
  $a eng $d eng
  102
   
  $a GB
  200
  1-
  $a Ascorbigen A—NMR identification
  215
   
  $a 13 s.
  463
  -1
  $1 001 cav_un_epca*0257206 $1 011 $a 0749-1581 $e 1097-458X $1 200 1 $a Magnetic Resonance in Chemistry $v Roč. 57, č. 12 (2019), s. 1084-1096
  610
   
  $a 13C NMR
  610
   
  $a 13C–13C coupling constants
  610
   
  $a 13C–1H coupling constants
  610
   
  $a 1H NMR
  610
   
  $a 1H–1H coupling constants
  610
   
  $a natural product
  610
   
  $a NMR
  610
   
  $a NOE
  610
   
  $a rotamers
  610
   
  $a stereochemistry
  700
  -1
  $3 cav_un_auth*0107740 $4 070 $a Sychrovský $b Vladimír $p UOCHB-X $o 810/81 $i Biomolekulární spektroskopie $j Biomolecular Spectroscopy $k 810/81 $l 810/81 $w Spectral analytical methods and separations $T Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103698 $4 070 $a Šaman $b David $p UOCHB-X $o 910/91 $i NMR spektroskopie $j NMR Spectroscopy $k 910/91 $l 910/91 $w Spectral analytical methods and separations $y CZ $T Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0087797 $4 070 $a Fiala $b R. $y CZ
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0271793 $4 070 $a Humpa $b O. $y CZ
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103371 $4 070 $a Sýkora $b Jan $p UCHP-M $o Oddělení analytické chemie $i Oddělení analytické chemie $j Department of Analytical Chemistry $w Department of Analytical Chemistry $T Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0378567 $4 070 $a Kessler $b P. $y DE
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103230 $4 070 $a Blechta $b Vratislav $p UCHP-M $o Oddělení analytické chemie $i Oddělení analytické chemie $j Department of Analytical Chemistry $w Department of Analytical Chemistry $T Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0104886 $4 070 $a Dobrev $b Petre $p UEB-Q $o Laboratoř hormonálních regulací u rostlin $i Laboratoř hormonálních regulací u rostlin $j Laboratory of Hormonal Regulations in Plants $w Laboratory of Hormonal Regulations in Plants $T Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103351 $4 070 $a Schraml $b Jan $p UCHP-M $o Oddělení analytické a materiálové chemie $i Oddělení analytické a materiálové chemie $j Department of Analytical and Material Chemistry $z K $T Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  856
   
  $9 RIV $u https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mrc.4890
Number of the records: 1