Number of the records: 1  

Zařízení pro testování vlivu provozních podmínek na odstraňování polutantů ze spalin.

 1. SYS0474243
  LBL
   
  01000a^^22220027750^450
  005
   
  20200921150551.3
  100
   
  $a 20170428d m y slo 03 ba
  101
   
  $a cze $d cze
  200
  1-
  $a Zařízení pro testování vlivu provozních podmínek na odstraňování polutantů ze spalin.
  210
   
  $d 2017
  215
   
  $c P
  541
   
  $a A Device for Testing the Effect of Operating Conditions on the Removal of Pollutants from Combustion Products. $z eng
  610
   
  $a dry flue gas treatment
  610
   
  $a apparatus for the testing
  610
   
  $a pollutants
  700
  -1
  $3 cav_un_auth*0312193 $4 070 $a Zach $b Boleslav $p UCHP-M $o Laboratoř procesů ochrany prostředí $i Laboratoř procesů ochrany prostředí $j Environmental Process Engineering Laboratory $w Department of Environmental Engineering $T Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103330 $4 070 $a Pohořelý $b Michael $p UCHP-M $o Laboratoř procesů ochrany prostředí $i Laboratoř procesů ochrany prostředí $j Environmental Process Engineering Laboratory $w Department of Environmental Engineering $T Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0108012 $4 070 $a Šyc $b Michal $p UCHP-M $o Laboratoř procesů ochrany prostředí $i Laboratoř procesů ochrany prostředí $j Environmental Process Engineering Laboratory $w Department of Environmental Engineering $T Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103369 $4 070 $a Svoboda $b Karel $p UCHP-M $o Laboratoř procesů ochrany prostředí $i Laboratoř procesů ochrany prostředí $j Environmental Process Engineering Laboratory $w Department of Environmental Engineering $T Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103324 $4 070 $a Ondráček $b Jakub $p UCHP-M $o Laboratoř chemie a fyziky aerosolů $i Laboratoř chemie a fyziky aerosolů $j Laboratory of Aerosol Chemistry and Physics $w Department of Aerosols Chemistry and Physics $T Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0103339 $4 070 $a Punčochář $b Miroslav $p UCHP-M $o Laboratoř procesů ochrany prostředí $i Laboratoř procesů ochrany prostředí $j Environmental Process Engineering Laboratory $w Department of Environmental Engineering $T Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  856
   
  $9 RIV $u https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030584.pdf
Number of the records: 1