Number of the records: 1  

Jádrové odhady hustot v částicovém filtru

 1. SYS0436449
  LBL
   
  00795^^^^^2200205^^^450
  005
   
  20200403135927.2
  100
   
  $a 20141201d m y slo 03 ba
  101
  0-
  $a cze
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Jádrové odhady hustot v částicovém filtru
  463
  -1
  $1 001 cav_un_epca*0431886 $1 200 1 $a ROBUST 2014 Program a sborník abstraktů $v S. 4-4 $1 210 $a Praha $c KPMS MFF UK $d 2014
  610
  0-
  $a částicový filtr
  610
  0-
  $a jádrové metody
  610
  0-
  $a Fourierova transformace
  700
  -1
  $3 cav_un_auth*0100738 $a Coufal $b David $i Oddělení nelineární dynamiky a složitých systémů $j Department of Nonlinear Dynamics and Complex Systems $p UIVT-O $o Department of Nonlinear Dynamics and Complex Systems $w Department of Machine Learning $4 070 $T Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Number of the records: 1