Number of the records: 1  

Způsob synchronizace měření pro sondovou diagnostiku plazmatu a měřicí systém k provádění tohoto způsobu

 1. SYS0429384
  LBL
   
  03809^^^^^2200397^^^450
  005
   
  20200403135412.8
  100
   
  $a 20140708d m y slo 03 ba
  101
  0-
  $a cze
  200
  1-
  $a Způsob synchronizace měření pro sondovou diagnostiku plazmatu a měřicí systém k provádění tohoto způsobu
  210
   
  $d 2013
  541
  1-
  $a A method of measurement synchronisation for plasma probe diagnostics and measuring system for conducting this method $z eng
  610
  0-
  $a Langmuir probe
  610
  0-
  $a plasma diagnostics
  610
  0-
  $a time resolved
  700
  -1
  $3 cav_un_auth*0236881 $a Adámek $b Petr $i Vlnové a částicové šíření světla, optické technologie a materiály $j Wave and corpuscular light propagation, optical technologies and materials $p FZU-D $w Low-Temperature Plasma $4 070 $o Vlnové a částicové šíření světla, optické technologie a materiály $T Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0100168 $a Čada $b Martin $i Vlnové a částicové šíření světla, optické technologie a materiály $j Wave and corpuscular light propagation, optical technologies and materials $p FZU-D $w Low-Temperature Plasma $4 070 $o Vlnové a částicové šíření světla, optické technologie a materiály $T Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0100245 $a Hubička $b Zdeněk $i Vlnové a částicové šíření světla, optické technologie a materiály $j Wave and corpuscular light propagation, optical technologies and materials $p FZU-D $w Low-Temperature Plasma $4 070 $o Vlnové a částicové šíření světla, optické technologie a materiály $T Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0100259 $a Jastrabík $b Lubomír $i Vlnové a částicové šíření světla, optické technologie a materiály $j Wave and corpuscular light propagation, optical technologies and materials $p FZU-D $w Low-Temperature Plasma $4 070 $o Vlnové a částicové šíření světla, optické technologie a materiály $T Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0234460 $a Kment $b Štěpán $i Vlnové a částicové šíření světla, optické technologie a materiály $j Wave and corpuscular light propagation, optical technologies and materials $p FZU-D $w Low-Temperature Plasma $4 070 $o Vlnové a částicové šíření světla, optické technologie a materiály $T Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0098251 $a Olejníček $b Jiří $i Vlnové a částicové šíření světla, optické technologie a materiály $j Wave and corpuscular light propagation, optical technologies and materials $p FZU-D $w Low-Temperature Plasma $4 070 $o Vlnové a částicové šíření světla, optické technologie a materiály $T Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  856
   
  $u http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1464138&lan=cs $9 RIV
Number of the records: 1