Number of the records: 1  

Alliance Approach to the Modeling of Interfaces in Complex Heterogeneous Objects

 1. SYS0352830
  LBL
   
  01326^^^^^2200229^^^450
  005
   
  20200225215527.1
  014
   
  $a 000284915500003 $2 WOS
  014
   
  $a 78649535231 $2 SCOPUS
  100
   
  $a 20090702d m y slo 03 ba
  101
  0-
  $a eng
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a Alliance Approach to the Modeling of Interfaces in Complex Heterogeneous Objects
  215
   
  $a 11 s.
  300
   
  $a DOI nezjištěno
  463
  -1
  $1 001 cav_un_epca*0290321 $1 011 $a 1210-0552 $1 200 1 $a Neural Network World $v Roč. 20, č. 5 (2010), s. 609-619 $1 210 $c Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. $1 210 $c Fakulta dopravní ČVUT
  610
  0-
  $a system alliance
  610
  0-
  $a interface
  610
  0-
  $a dynamics
  610
  0-
  $a control
  610
  0-
  $a automaton
  610
  0-
  $a neural structures
  610
  0-
  $a complex objects
  610
  0-
  $a heterogeneity
  610
  0-
  $a wholes
  610
  0-
  $a agents
  610
  0-
  $a holons
  700
  -1
  $3 cav_un_auth*0207626 $a Votruba $b Z. $y CZ
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0100797 $a Novák $b Mirko $i Oddělení nelineárního modelování $j Department of Nonlinear Modelling $p UIVT-O $o Department of Nonlinear Modelling $T Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Number of the records: 1