Number of the records: 1  

System zones in capillary zone electrophoresis: Moving boundaries caused by freely migrating hydrogen ions

 1. SYS0003886
  LBL
   
  01676^^^^^2200289^^^450
  005
   
  20200403121906.5
  100
   
  $a 20051004d m y slo 03 ba
  101
  0-
  $a eng $d eng
  102
   
  $a DE
  200
  1-
  $a System zones in capillary zone electrophoresis: Moving boundaries caused by freely migrating hydrogen ions
  215
   
  $a 7 s.
  300
   
  $a R-1624
  463
  -1
  $1 001 cav_un_epca*0256522 $1 011 $a 0173-0835 $1 200 1 $a Electrophoresis $v Roč. 26, č. 2 (2005), s. 446-452
  541
  1-
  $a Systémové zóny v kapilární zónové elektroforéze: Pohyblivá rozhraní způsobená volně migrujícími vodíkovými ionty $z cze
  610
  0-
  $a capillary zone electrophoresis
  610
  0-
  $a system zones
  700
  -1
  $3 cav_un_auth*0014810 $a Beckers $b J. L. $y NL $4 070
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0102549 $a Boček $b Petr $p UIACH-O $w Electromigration Methods $4 070 $o EMM $T Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Number of the records: 1