Number of the records: 1  

Endoskopie s multimódovým optickým vláknem

  1. 1.
    Jákl, P., Tučková, T., Pikálek, T., Stibůrek, M., Ondráčková, P., Cifuentes, A. S., Šiler, M., Uhlířová, H., Traegaardh, J., Čižmár, T. Endoskopie s multimódovým optickým vláknem. In: RŮŽIČKA, B., ed. LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021, s. 35-36. ISBN 978-80-87441-28-2.
Number of the records: 1