Number of the records: 1  

Kompozitní nanosorbent syntetizovaný na bázi alkalického titanátu a recyklovatelných odpadů

  1. 1.
    Szatmáry, L., Šubrt, J., Motlochová, M., Pližingrová, E., Šuhájek, M., Salačová, P. Kompozitní nanosorbent syntetizovaný na bázi alkalického titanátu a recyklovatelných odpadů. ÚACH AV ČR, v. v. i. - ÚJV Řež, a. s., 2020. Functional Specimen TAČR 2402/2020/1.
Number of the records: 1