Number of the records: 1  

Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace

  1. 1.
    Kapustka, K., Eigner, J., Parkman, M., Řezáč, M., Přichystal, A., Pokorný, P., Lisá, L., Ptáková, M., Světlík, I., Kočárová, R., Metlička, M., Koštová, N. Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace. Památky archeologické. 2020, 111(prosinec), 5-59. ISSN 0031-0506. Available: doi: 10.35686/PA2020.1.
Number of the records: 1