Number of the records: 1  

Analysis and Detection of Scytophycin Variants by HPLC-ESI-MS

  1. 1.
    Tomšíčková, J., Ondřej, M., Černý, J., Hrouzek, P., Kopecký, J. Analysis and Detection of Scytophycin Variants by HPLC-ESI-MS. Chemistry of Natural Compounds. 2014, 49(6), 1170-1171. ISSN 0009-3130. E-ISSN 1573-8388. Available: doi: 10.1007/s10600-014-0854-7.
Number of the records: 1