Number of the records: 1  

Usability of Extraction Techniques for Practical Applications.

  1. 1.
    Rousková, M., Šabata, S., Maléterová, Y., Hanika, J., Šolcová, O., Stránská, M., Kaštánek, P., Bárnet, M., Svátek, A. Usability of Extraction Techniques for Practical Applications. In: Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, č. článku P3. ISBN 978-80-88307-01-3.
Number of the records: 1