Number of the records: 1  

Relations among microscopy, morphology and micromechanical properties of polymers

  1. 1.
    Šlouf, M., Vlková, H., Sutrová, V., Krejčíková, S., Hromádková, J. Relations among microscopy, morphology and micromechanical properties of polymers. In: Mikroskopie 2018. Praha: Československá mikroskopická společnost, 2018, s. 30-31.
Number of the records: 1