Number of the records: 1  

Dávkování jemně mletého hydrogenuhličitanu sodného do spalin za účelem záchytu SO2.

  1. 1.
    Zach, B., Pohořelý, M., Šyc, M., Kulaviak, L., Samusevich, O., Moško, J., Svoboda, K., Punčochář, M. Dávkování jemně mletého hydrogenuhličitanu sodného do spalin za účelem záchytu SO2. In: VENCÚRIK PITUKOVÁ, V., LISÝ, M., eds. Sborník Příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s. 134-138. ISBN 978-80-214-5584-9.
Number of the records: 1