Number of the records: 1  

Způsob přípravy fotokatalyticky aktivního materiálu s pěnovou strukturou

  1. 1.
    Boháček, J., Šubrt, J., Kolouch, A., Bezdička, P., Krýsa, J., Pulišová, P., Peterka, F., Jirkovský, J., Večerníková, E. Způsob přípravy fotokatalyticky aktivního materiálu s pěnovou strukturou. Utility model or industrial design 305801. 10. 2. 2016. Available: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305801.pdf
Number of the records: 1