Number of the records: 1  

Figurace paměti. J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století

  1. 1.
    Storchová, L. Od praxe k příběhu. Nacionální narativizace Komenského na přelomu 18. a 19. století. In: Figurace paměti. J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 25-54. ISBN 978-80-88013-08-2.
Number of the records: 1