Number of the records: 1  

Rozdiely v potrave pĺža (Cobitis) vo vzťahu k pohlaviu, veľkosti a ploídii modelovom toku riečky Okny

  1. 1.
    Manko, P., Šmiga, Ľ., Košuthová, L., Ševc, J., Fedorčák, J., Falatová, L., Halačka, K., Koščo, J. Rozdiely v potrave pĺža (Cobitis) vo vzťahu k pohlaviu, veľkosti a ploídii modelovom toku riečky Okny. In: MANKO, P., BARANOVÁ, B., eds. Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2014", 19. Feriancove dni. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 138. ISBN 978-80-555-1140-5.
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.