Number of the records: 1  

Využití prostorového modulátoru světla ke tvarování laserových svazků

  1. 1.
    Jákl, P., Šiler, M., Zemánek, P. Využití prostorového modulátoru světla ke tvarování laserových svazků. In: RŮŽIČKA, Bohdan, ČELEDOVÁ, Jana, eds. Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012, s. 26. ISBN 978-80-87441-08-4.
Number of the records: 1