Number of the records: 1  

Modelování průtokové vlny z ledovcového jezera - Lake 513, Cordillera Blanca, Peru

  1. 1.
    Benešová, M., Bouška, P., Klimeš, J., Vilímek, V. Modelování průtokové vlny z ledovcového jezera - Lake 513, Cordillera Blanca, Peru. VTEI Vodohospodářské technicko - ekonomické informace. 2012, 54(5), 4-7. ISSN 0322-8916. Available: http://www.vuv.cz/fileadmin/user_upload/pdf/vtei/2012/vtei_5-2012.pdf
Number of the records: 1