Number of the records: 1  

Optický vláknový spektrometr s vláknovou Braggovou mřížkou

  1. 1.
    Mikel, B., Buchta, Z. Optický vláknový spektrometr s vláknovou Braggovou mřížkou. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2011. Functional Specimen 2011-11.
Number of the records: 1