Number of the records: 1  

Současné možnosti fyziologie a zemědělského výzkumu přispět k produkci rostlin

  1. 1.
    Hobza, R., Čegan, R., Vyskot, B., Nevrtalová, E. Molekulární mechanismy rezistence k těžkým kovům a jejich akumulace v rostlinách. In: BLÁHA, Ladislav, HNILIČKA, František, MARTINKOVÁ, Jaroslava, eds. Současné možnosti fyziologie a zemědělského výzkumu přispět k produkci rostlin. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, 2010, s. 121-138. ISBN 978-80-7427-023-9.
Number of the records: 1