Number of the records: 1  

Příprava Au-nanočástic a jejich vliv na řízenou nukleaci polypropylenu

  1. 1.
    Lednický, F., Pavlova, E., Hromádková, J., Šlouf, M., Masirek, R. Příprava Au-nanočástic a jejich vliv na řízenou nukleaci polypropylenu. In: Mikroskopie 2008 - Program. Nové Město na Moravě: Československá mikroskopická společnost, 2008, s. 35.
Number of the records: 1