Number of the records: 1  

Příprava a charakterizace kovových nanočástic pro kvantitativní QELS experimenty

  1. 1.
    Šlouf, M., Šloufová, I., Kadlec, P., Lednický, F., Vlková, H. Příprava a charakterizace kovových nanočástic pro kvantitativní QELS experimenty. In: Mikroskopie 2004. Praha: Československá mikroskopická společnost, 2004, s. 31.

Number of the records: 1