Number of the records: 1  

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi

  1. 1.
    ŘEZNÍKOVÁ, L., URBÁNEK, V., eds. Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3.
Number of the records: 1