Number of the records: 1  

Makromolekulární konjugáty pro vizualizaci a separaci proteinů a buněk

  1. 1.
    ŠÁCHA, P., KONVALINKA, J., SCHIMER, J., KNEDLÍK, T., NAVRÁTIL, V., TYKVART, J., SEDLÁK, F., MAJER, P., CÍGLER, P., ŠUBR, V., ULBRICH, K., STROHALM, J. Makromolekulární konjugáty pro vizualizaci a separaci proteinů a buněk. Utility model or industrial design 308807. 22. 4. 2021. Available: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308807.pdf
Number of the records: 1