Number of the records: 1  

Makromolekulární konjugáty pro izolaci, imobilizaci a vizualizaci proteinů

  1. 1.
    ŠÁCHA, P., KONVALINKA, J., SCHIMER, J., KNEDLÍK, T., ŠUBR, V., ULBRICH, K., STROHALM, J. Makromolekulární konjugáty pro izolaci, imobilizaci a vizualizaci proteinů. Utility model or industrial design 308742. 11. 3. 2021. Available: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308742.pdf
Number of the records: 1