Number of the records: 1  

Způsob separace enantiomerů substituovaných [n]helicenů.

  1. 1.
    JAKUBEC, M., ŽÁDNÝ, J., STORCH, J., VELÍŠEK, P., VOKÁL, J. Způsob separace enantiomerů substituovaných [n]helicenů. Utility model or industrial design 307790. 27. 3. 2019. Available: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307790.pdf
Number of the records: 1