Number of the records: 1  

Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace - diferenciace

  1. 1.
    ŘEZNÍKOVÁ, L. Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace - diferenciace. In: HRDINA, M., PIORECKÁ, K., BENDOVÁ, E., eds. Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019, s. 24-37. ISBN 978-80-200-2932-4.
Number of the records: 1