Number of the records: 1  

Meritokratické ideály ve vědě vs. podpora genderové rovnosti

  1. 1.
    DVOŘÁČKOVÁ, J. Meritokratické ideály ve vědě vs. podpora genderové rovnosti. Praha, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 6. 12. 2018 - 6. 12. 2018. Workshop.
Number of the records: 1